DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. F. Demet AYKAL Başkan
Doç. Dr. D. Türkan KEJANLI Sekreterya
Dr. Öğr. Üyesi Berivan ÖZBUDAK AKÇA Sekreterya
Doç. Dr. Mine BARAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hayrullah AKYILDIZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Şefika ERGİN Üye
Öğr. Gör. Aysel YILMAZ Üye
Arş. Gör. Dr. Derya ÇAKIR AYDIN Üye
Arş. Gör. Hale DEMİR Üye
Arş. Gör. Meltem ERBAŞ Üye
Arş. Gör. Canan KOÇ Üye
Arş. Gör. Bahar ARAS BAYMAN Üye