DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU

Değerli Bilim İnsanları,
Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öncülüğünde 04- 06 Ekim 2018 tarihleri arasında “DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU” adıyla bir sempozyum yapılması öngörülmektedir. Bu kapsamda “ÇEVREDEN MEKÂNA…” teması üzerinden zenginleşen ve mimarlık kültürünün hayat verdiği, toplumsal hafızada yerini alan değerlerin yeniden tartışılabilmesi amaçlanmaktadır.

Birincisi yapılacak olan sempozyumda; farklı ülke, üniversite ve değişik disiplinlerden yetkin bilim insanlarının, araştırmacıların ve temsilcilerin bir araya getirilmesi; mimarlık ile ilişkili disiplinlerle birlikte süregelen araştırma ve deneyimleri, “ÇEVREDEN MEKÂNA…” ana teması üzerinden geniş bir boyutta sorgulayarak ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

“Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı” tanımlamasıyla 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yerini alan Diyarbakır’da sizleri ağırlamak, bilgi paylaşımında bulunmak bizlere güç ve onur verecektir.

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

ANA TEMA: ÇEVREDEN MEKÂNA…

  • Kent/Çevre/İnsan/Mekân
  • Planlama ve Tasarım
  • Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması
  • Mimarlık Eğitimi ve Güncel Sorunları
  • Planlama ve Tasarımda Teknolojik Gelişmeler
  • Modern/ Ekolojik/ Sürdürülebilir Mimaride Yeni Arayışlar
  • Yapı Teknolojileri ve Malzeme
  • Sürdürülebilir Turizm